Over ons

Wat doen wij?

Marktaanbod Horeca, Marktaanbod Metaal en Marktaanbod Autobran­che zijn toonaangevende bladen op het gebied van product­ en bedrijfs­informatie, die zowel in print als digitaal gratis worden verspreid.Marktaanbod heeft als doel leveranciers te ondersteunen bij de verkoopvan hun producten en inkopers te helpen de juiste producten aan teschaffen. Marktaanbod koppelt dus het aanbod van leveranciers aan devraag van de inkopers.

Hoe doen wij dat?

Al 20 jaar is Marktaanbod een begrip in de diverse branches. Acht keerper jaar krijgen de inkopers en bedrijfsleiders een krant vol informatieover nieuwe producten en diensten, bedrijfspresentaties en beurzentoegestuurd. Onze lezers kunnen er ook voor kiezen Marktaanbod,met exact dezelfde informatie als de gedrukte versie, in de vorm van eendigitale bladerkrant op onze eigen website te bekijken. Inmiddels heb­ben wij per branche een bestand opgebouwd van zo’n 2.000 lezers dieMarktaanbod digitaal ontvangen.

Grote voordelen voor de adverteerders

De combinatie van de digitale­ en de krantenversie biedt onze adver­teerders vele voordelen. Om te beginnen is de totale oplage aanzienlijktoegenomen. En dat betekent uiteraard meer respons. Zonder extra kosten!Een advertentie in de krant wordt immers automatisch meegenomen in dedigitale bladerversie. Daarnaast linken wij alle advertenties, bedrijfsrepor­tages en persberichten direct door naar de website van de desbetreffendeklant. Dit zorgt voor een stijgend aantal websitebezoekers.